Trang chủ Tuyên truyền phổ biến pháp luật Tuyên truyền phổ biến pháp luật
Ngày 01/3/2018, Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT (TT04) ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc g...
 
Những năm qua, mặc dù ngành Điện đã có rất nhiều giải pháp nhưng tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp vẫn diễn ra rất phổ biến, tồn tại dai dẳng và nhức nhối, là ...
 
Ngày 16/11/2017, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Điện lực; hoạt động cung...
 
10 tháng năm 2017, Công ty Điện lực Bình Phước (PC Bình Phước) đã tổ chức kiểm tra 66.427 lượt khách hàng, phát hiện 10 trường hợp trộm cắp điện, truy thu 70.531 kWh, tương đ...
 
Ngày 19/10/2017, Công ty Điện lực Hậu Giang phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho khoảng 200 người lao động trong...
 
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 34/CT-TTgngày 7/8/2017 về việc tăng cường tiết kiệm điện. ...
 
Ngày 09/11/2016, Công ty Điện lực Trà Vinh phối hợp cùng Trung tâm trợ giúp pháp lý thuộc Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh tổ chức tuyên truyền một số nội dung cụ thể nhân ngày pháp luật ...
 
Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật về lĩnh vực điện lực và phổ biến trình tự, thủ tục, trách nhiệm giải quyết các vụ việc vi phạm phá...
 
Ngày 13/5/2016, Công ty Điện lực Long An phối hợp Phòng an ninh kinh tế (PA81) – Công An tỉnh Long An tổ chức phổ biến phát luật nhằm n&acir...
 

Trang trước - Trang Sau