Trang chủ An toàn điện
Sau 2 năm triển khai Đề án an toàn điện tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 – 2020 (gọi tắt là Đề án) đã cho thấy sự hiệu quả trong việc đảm bảo an toàn cung cấp và sử dụng điện. Để làm...
 
Vào mùa mưa, nhất là những khi có áp thấp nhiệt đới, các tổ trực sửa chữa điện tại các địa phương lại làm không hết việc. Ngoài công việc sửa chữa hằng ngày, họ còn tham gia khắc ...
 
Công ty Điện lực Bến Tre đang quản lý 189,418km đường dây 110kV, 8 trạm biến áp 110kV với tổng dung lượng 494MVA, 2.464,035km đường dây 22kV, 7.218 trạm/10.028 máy/752.426,0 kVA v...
 
Để chủ động phòng, chống, xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra trên lưới điện mùa mưa bão, Công ty Điện lực Đồng Tháp đã triển khai nhiều giải pháp, phương án bảo đảm cấp điện a...
 
     Công ty Điện lực Long An (PC Long An) thường xuyên phối hợp cùng với địa phương, ngành giáo dục trên địa bàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền về an toàn điện trong trường h...
 
Những năm qua, việc sử dụng điện trong nông nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Bên cạnh những tiện ích thì vẫn còn đó nhiều trường hợp sử dụng điện mất an toàn dẫn đến sự...
 
Công ty Điện lực Long An (PC Long An) tăng cường phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ bảo đảm an toàn điện trong mùa mưa, bão nhằm khắc phục nhanh...
 
Thời gian qua, Công ty Điện lực Đồng Tháp đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp (ATLĐCA) nhằm ngăn chặn các vụ sự cố, tai nạn do vi phạm hành lan...
 

Trang trước - Trang Sau