Trang chủ Đề án tổng thể sx, tái cơ cấu DN
Thực hiện Quy chế công tác cán bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 116/QĐ-EVN ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Ngh...
 
Ngày 20/2/2019, Hội đồng thành viên EVN ban hành Chỉ thị số 66/CT-EVN về kế hoạch thực hiện công tác sắp xếp, tái cơ cấu, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn năm 2019 theo chỉ thị s...
 
EVN SPC - Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của EVN SPC năm 2018 - theo Điều 16- Nghị định 81/2015/NĐ-CP ...
 
EVN SPC - Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới hàng năm - theo Điều 16- Nghị định 81/2015/NĐ-CP ...
 
EVN SPC - Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức - theo Điều 17- Nghị định 81/2015/NĐ-CP ...
 
Ngày 28.02.2019, tại TP.HCM, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - ông Dương Quang Thành đã ký kết Hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn của EVN tại Tổng công ty Điện...
 
Trong tháng 12/2018 và tháng 01/2019, EVN SPC đã công bố Quyết định về nhân sự lãnh đạo Tổng công ty, các Ban nghiệp vụ và đơn vị thành viên Tổng công ty: ...
 
Ngày 22/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành các Quyết định thành lập 5 đơn vị trực thuộc gồm: Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN và các ban Quản lý ...
 

Trang trước - Trang Sau