Phát thanh tiết kiệm điện

 

1. Thông điệp tiết kiệm điện

 

2. Tiết kiệm điện 19 - 3

 

3. Tiết kiệm điện 21 - 3

 

4. Tiết kiệm điện 23 - 3

 

Ca khúc tiết kiệm điện

 

1. Tiết kiệm dùm em đi anh - Sáng tác : Nguyễn Cường

 

2. Nguồn sáng - Sáng tác : Huy Thục - thơ Tạ Hữu Hiền

 

3. Bài học đầu tiên - Sáng tác : Lưu Hà An

 

4. Chắt chiu - Sáng tác : Lê Minh Sơn

 

5. Hãy gìn giữ năng lượng - Sáng tác : Đức Thịnh

 

6. Vì sự sống con người

 

7. Nơi ấy một ngày - Sáng tác : Đỗ Bảo

 

8. Vui việc lớn - Sáng tác : An Thuyên

 

9. Nơi ấy một ngày - Sáng tác : Đỗ Bảo

Câu chuyện truyền thanh tiết kiệm điện 2018

 

1. Điện thời 4.0

 

2. Đột phá mới

 

3. Kế hoạch bất thành

 

4. Khóc vì câu dưới

 

5. Lợi bất cập hại

 

6. Mua điện kiểu mới

 

7. Những cú click tiện lợi

 

Câu chuyện truyền thanh tiết kiệm điện 2017

 

1. Bức thư tình

 

2. Bừng sáng nơi đảo xa

 

3. Món quà bất ngờ

 

4. Tính già hóa non

 

5. Xài điện không thể chủ quan

 

6. Ích nước lợi nhà

 

7. Đi một ngày đàng học một sàng tiết kiệm

 

8. Điện cơ quan cũng phải tiết kiệm

 

9. Ấm áp tình người

 

10. Muốn lãi phải dùng đèn tiết kiệm điện