PHỤ TẢI NGUỒN
 Ngày 03/09/2019
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax

9497,00

Pmin

4992,00

Huy động nguồn Pdiesel

28,10

Pth.điện

4,91

Xem biểu đồ
SỐ LIỆU KINH DOANH
 Tính đến ngày: 30/06/2019
Số hộ dân có điện:

7.915.225

Khách hàng trực tiếp mua điện:

8.128.678

Số xã có điện:

2513  xã, đạt tỉ lệ: 100,00%

Số hộ nông thôn có điện:

5.205.708  hộ, chiếm tỉ lệ: 99,58%

Tổng thương phẩm theo thành phần (kWh):

35,54  tỷ kWh

Nông lâm - Ngư nghiệp - Thủy sản:

6,65%

Công nghiệp - Xây dựng:

59,40%

Thương nghiệp - Khách sạn - Nhà hàng:

3,77%

Quản lý tiêu dùng dân cư:

26,55%

Hoạt động khác:

3,63%

Xem biểu đồ

Khảo sát khách hàng
Theo Quý vị, hiện nay phương thức thanh toán tiền điện nào là thuận tiện nhất?


Gửi khảo sát  Xem kết quả

Tổng lượt truy cập
Hôm nay: 260
Hôm qua: 309
Tháng này: 2247
Năm nay: 3824
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC